Formulier opsplitsen in meerdere pagina's

Als je formulier te lang wordt, kan je het opsplitsen in meerdere pagina's. Er worden dan navigatieknoppen naar de volgende pagina of de vorige pagina voorzien.

Formulier opsplitsen in meerdere pagina's

In deze video leggen we uit hoe je een webformulier kan opsplitsen in meerdere pagina's:

Volg het stappenplan:

Stap 1: Ga naar je formulier en klik rechtsbovenaan op 'Webformulier'.

Stap 2: Klik op 'Nieuw besturingselement' en typ de titel van het vak.

Stap 3: Kies bij 'Type' voor 'Pagina-einde'.

Stap 4: Kies als het veld al dan niet verplicht is.

Stap 5: Klik op 'Toevoegen'.

Stap 6: Kies wat op de knop naar de volgende pagina moet komen.

  • Bijvoorbeeld: 'Volgende' of 'Volgende pagina'.

Stap 7: Kies wat op de knop naar de vorige pagina moet komen.

  • Bijvoorbeeld: 'Vorige' of 'Vorige pagina'.

Stap 8: Klik op 'Component opslaan'.

Stap 9: Het veldje werd toegevoegd. Kies waar het veldje moet komen.

  • Je kan het knopje van plaats verwisselen door het hendeltje vast te nemen en te verslepen naar de plaats waar het veldje moet komen.

Stap 10: Klik op 'Opslaan'.

Stap 11: Bekijk het resultaat door op 'Weergeven' te klikken.

Bekijk hieronder nog enkele screenshots:

Klik rechtsboven op 'Webformulier'
Hier kan je de velden aanpassen en toevoegen. We voegen hier een veld toe die het formulier zal opsplitsen.
Bij 'Label' tik je de titel van het veld bijvoorbeeld 'Volgende pagina'. Dit zal je niet zien op het formulier zelf.
Bij 'Type' kies je voor 'Pagina-einde'.
Je maakt het veld verplicht. Klik daarna op 'Toevoegen'.
Kies wat er op de knoppen naar de volgende of vorige pagina moet staan.
Klik daarna op 'Component opslaan'.
Plaats je 'Pagina-einde' op de juiste plaats in je formulier. Je kan het veld verslepen door de kruisjes vast te nemen.
Klik op 'Opslaan' en bekijk het resultaat.

Vragen over het webformulier?

Contacteer ons