Verander de kleur van je website

Je kan de huisstijl van je website aanpassen. Je kan ook zelf de kleuren instellen. Hieronder zie je een overzicht van welke kleuren je waar kan instellen.

We hebben drie soorten kleuren; basiskleuren, nuancekleuren en de accentkleuren. Alle kleuren moeten goed afgestemd zijn op elkaar. We lichten even alle types kleuren uit:

  • De basiskleuren zijn de kleuren van de achtergrond van de website, de standaardtekst van de website en de kleur van de links die je eventueel kan plaatsen in je tekst.
  • Nuance zorgt ervoor dat je een licht accent kan leggen op bepaalde elementen in de website. Die elementen zijn de menubalk, de zijbalken op het formulier en het blogoverzicht, de balk bovenaan met sociale media en taalnavigatie, de voetnavigatie, de omkadering van het formulier,...
  • De accentkleuren zijn de kleuren die in het oog moeten springen op de website. Dit zijn de kleuren van de call to actions en andere actieknoppen.

Om de kleuren van je website in te stellen, doe je het volgende:

Stap 1: Je gaat naar 'Instellingen'.

Stap 2: Je klikt op 'Look&Feel'.

Stap 3: Klik op 'Kleurinstellingen'.

Stap 4: Je kiest je kleuren.

Stap 5: Je klikt op 'Opslaan'.

Vragen over de kleurenkeuze?

Contacteer ons